เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิศร สินธุโคตรอุตสาหกรรม
2นาย กิตติ จารุจินดาอุตสาหกรรม
3นาย ปรัชญา สร้างนาอุตสาหกรรม
4นางสาว มณทิรา แก่นแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รณกฤต เงินจังหรีดปวช.
2นาย ปฏิภาณ ฉัตรสระน้อยปวช.
3นาย ณรงค์ศักดิ์ บู่ฉิมพาลีปวช.
4นาย วชิรา สนหมื่นไวยปวช.

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ใช้การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นำไปใช้ในสถานที่ไม่มีระบบ ไฟฟ้า โดยมีหลักการคือ นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มา เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 วัตต์ และเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไว้ใน แบตเตอรี่สำรองแล้วนำเอาพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่สำรอง มาผ่าน วงจรเก็บประจุพลังงานให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือโดยมีแนวคิดนี้เป็นการนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นพลังทดแทน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โดยมีหลักการคือ นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มา เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 วัตต์ และเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไว้ใน แบตเตอรี่สำรองแล้วนำเอาพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่สำรอง มาชาร์จพลังงานให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ
1 ได้นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
2 ความสะดวกในการใช้งานเครื่องชาร์จ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก