มินิตู้เย็นโซล่าเซล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรฤทธิ์ คำแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ประสิทธิ์ อินทะยศอุตสาหกรรม
3นาย เมธา กองวัดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัศมีดาว เเดชบุรมย์ปวช.
2นาย จักรกรินทร์ อุดมพรปวช.
3นาย จักราวุธ บุญรักษาปวส.
4นาย ชลสิทธิ์ สุขเกษมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การออกไปทำงานกลางแจ้งหรือที่ซึ่งไม่มีไฟฟ้า ถ้าต้องการจะใช้ประโยชน์จากตู้เย็นทั่วไปเป็นไปไม่ได้เพราะตู้เย็นจะใช้ไฟฟ้า AC 220 V 50 Hz ดังนั้นทางผู้ประดิษฐ์จึงประดิษฐ์ มินิตู้เย็นโซล่าเซลขึ้นเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

-เป็นเครื่องที่ทำความเย็นด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
-ใช้พลังงานจากโซล่าเซล
-เพื่อให้ความเย็นในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก