ผักหวานนมสด

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันคนไทยนิยมดื่มชากันเป็นจำนวนมาก ชาผักหวานเป็นชาที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนี้ชาผักหวาน สามารถต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาใบหม่อนและชาดอกคำฝอย โดยตัวชาประกอบด้วยวิตามินหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 และโคเอนไซม์คิวเทน ซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงรักษาร่างกายการยับยั้งความหย่อนยานของผิวหนัง และลดริ้วรอย ด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้มีการพัฒนาผักวานเป็นสินค้า OTOP ของอำเภอบ้านหมอ ได้มีการส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผักหวานป่า ที่หลากหลาย เช่น ข้าวเกียบผักหวาน น้ำผักหวาน ชาผักหวน ไวน์ผักหวาน ซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมดื่มชาผักหวาน แต่เด็กๆไม่ค่อยนิยมดื่มชาผักหวาน ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผักหวานป่ามาทำเป็นผักหวานนมสด ทำให้สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และยังได้รับ แคลเซียม ฟอสฟอรัส จากนมสดเพิ่มขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผักหวานนมสด มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นจากการเป็นชาผักหวานธรรมดา ที่ผู้ใหญ่นิยมรับประทานเป็นเครื่องดื่มร้อนและเย็น แต่ผักวานนมสดทำให้บุคคลทุกเพศทุกวัยหันมารับประทานผักหวานที่มีประโยชน์ได้ด้วยการนำผักหวานป่าที่มีประโยชน์มากมายมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น
ชาผักหวาน โดยตัวชาประกอบด้วยวิตามินหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 และโคเอนไซม์คิวเทน ผักหวานนมสดก็ช่วยเพิ่มประโยชน์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส จากนมสดเพิ่มขึ้น
1.ทำให้ผู้ดื่มผักหวานนมสดได้รับประโยชน์จากผักหวานและนมสด
2.ทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ในการทำผักหวานนมสด
3.สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวดี ผดุงเวชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กชรัตน์ แหวนทับทิมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วทันยา พลายละหารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ลลิตา นาพุทธาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราพร แซ่จึงปวส.
2นางสาว อรพิน ถินนารัตน์ปวส.
3นางสาว พรพรรณ โพธิ์ดำรงค์ปวส.
4นางสาว นฤมล วุฒิชัยรังสรรค์ปวส.
5นางสาว กัลยารัตน์ โคกเพ็ชร์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-