น้ำยาถูพื้นจากเปลือกสับปะรด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศุภมาส บุญศรีวงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรดา ตะโกสีปวส.
2นางสาว กัญญาณัฐ สุดงามปวส.
3นาย กมล พึ่งโพธิ์ทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำยาถูพื้น จากพืชสมุนไพรในครัวเรือนที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเพราะเนื่องจากปัจจุบันสินค้ามีราคาแพงทำให้มีค้าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงตามไปอีกด้วย และเนื่องจากอยากลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราก็ควรทำสินค้าขึ้นใช้เอง ทางคณะผู้จัดทำได้คิดและทดลองทำ น้ำยาถูพื้นที่ได้จากธรรมชาติก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผิว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ดูแลพื้นบ้านด้วยน้ำยาถูพื้นจากเปลือกสับปะรด เปลี่ยนบรรยากาศภายในให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ช่วยขจัดคราบเหนียว และคราบมันได้ทั่วพื้นสะอาด ปกป้องพื้นผิว ไม่ทิ้งรอยคราบเท้า เพิ่มความหอมสดชื่นจากกลิ่นสับปะรด มีสรรพคุณช่วยในเรื่องขจัดคราบจากสิ่งปรกจากพื้นผิว ไม่ทิ้งรอยคราบเท้า จึงมั่นใจว่า “น้ำยาถูพื้นจากเปลือกสับปะรด” นี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และยังเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1. น้ำยาถูพื้นจากเปลือกสับปะรด ขจัดคราบสกปรกจากพื้นผิว
2. สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
3. ได้แนวทางการต่อยอดน้ำยาถูพื้นจากเปลือกสับปะรดในเชิงพาณิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-