อุปกรณ์ดัดเหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รชต ชูก้อนทองอุตสาหกรรม
2นาย วรินทร สุวรรณโอกาสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัฒชัย เกตุสุวรรณ์ปวส.
2นาย ปฏิภาณ ชูเรืองโรจน์ปวส.
3นาย ธนาธร แจ่มดวงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสถานที่อยู่อาศัย เข่น ตึก อาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการประกอบธุรกิจต่างๆ ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินต่างๆ ด้วย โครงสร้างเหล็กดัดเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชะลอและป้องกันการเกิดความเสียต่อทรัพย์สินได้ และการที่จะทำการติดเหล็กดัดนั้น ก็ต้องคำนึงถึงความแข็งแรง ทนทาน และความสวยงาม ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ดัดเหล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ดัดเหล็ก สามารถใช้ดัดเหล็กเพื่อโครงสร้างเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสามารถช่วยสร้างให้เกิดรายได้
1. สามารถใช้ในการดัดเหล็กเพื่อทำโครงสร้างเหล็กดัด
2. สามารถใช้ในการสร้างเหล็กดัดที่มีคุณภาพได้
3. สามารถช่วยสร้างให้เกิดอาชีพได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-