เครื่องเติมน้ำมันเกียร์จากคอมเพลสเซอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาณุวัฒน์ สุขทนารักษ์อุตสาหกรรม
2นาย สำราญ วงษ์ชมพูสามัญ
3นาย บัญชา กองคำสามัญ
4นาย ไกรสร ทิมสูงเนินสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัชรพล ขาวสวยปวช.
2นาย ธเนศ วิศวกิจเจริญปวช.
3นาย วิชัย อิ่มเอี่ยมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องเติมน้ำมันเกียร์จากคอมเพลสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการเติมน้ำมันเกียร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเติมน้ำมันเกียร์จากคอมเพลสเซอร์และหาค่าความแตกต่างระหว่างการเเติมน้ำมันเกียร์จาก เครื่องเติมน้ำมันเกียร์จากคอมเพลสเซอร์และแบบเดิม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้เติมและถ่ายน้ำมันเกียร์โดยอาศัยการดูดจากคอมเพลสเซอร์แอร์รวมไปถึงการฟลัชชิ่งด้วยกำลังอัดของ
ระบบคอมเพลสเซอร์
สามารถเติมและถ่ายน้ำมันเกียรได้รวดเร็ว
สามารถใช้เป็นเครื่องมือฝึกทักษะก่อนออกไปทำงานจริง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก