เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อนโดยใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์และใช้เครื่องเป่าลม ในการหมุนเวียนอากาศซึ่งทำให้เมล็ดกาแฟสัมผัสความร้อนได้อย่างทั่วถึงสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 30-250 องศา สาเหตุที่คนดื่มกาแฟสดเนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟสำเร็จรูปหรือกาแฟผงแล้ว กาแฟสดที่คั่วใหม่จะมีรสชาติที่ดีและหอมกว่าและผู้บริโภคบางกลุ่มที่เป็นนักดื่มกาแฟอย่างแท้จริงยังสามารถที่จะเลือกรสชาติและกลิ่นของกาแฟได้โดยการปรับสภาวะการคั่วอย่างไรก็ตาม การผลิตกาแฟสดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตรายย่อย ทำการผลิตและส่งร้านขายกาแฟสดในบริเวณใกล้เคียง และผู้ผลิตเหล่านี้ยังต้องนำเข้าเครื่องคั่วกาแฟจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ด้วยสาเหตุนนี้กาแฟสดจึงมีราคาสูงกว่ากาแฟสำเร็จรูป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อนที่มีกำลังการผลิต 150 กรัม โดยสามารถปรับระดับความร้อนได้ 30 - 250 องศา
1. ได้เครื่องคั่วกาแฟระบบลมร้อนที่มีประสิทธิภาพ
2. เลือกดื่มรสชาติกาแฟให้หลายรสชาติ
3. ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถหาซื้อเครื่องคั่วกาแฟได้ในราคาต่ำ
4. ลดการนำเข้าเครื่องคั่วกาแฟสดจากต่างประเทศ
5 สร้างมูลค่าให้กับกาแฟของไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืนอุตสาหกรรม
2นาย เอกราช เขียวทองอุตสาหกรรม
3นาย ชาตรี เริงชัยภูมิอุตสาหกรรม
4นาย ศิริพงศ์ ชาลีน้อยอุตสาหกรรม
5นาย เมาลี กลิ่นหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดารารัตน์ ทรงสอาดปวช.
2นาย ณัฐกิตติ์ มูนวงษ์ปวช.
3นาย วิริทธิ์พล ดนตรีเจริญปวช.
4นาย ขวัญชัย มีภักดีปวช.
5นาย กนกศักดิ์ เพ็ชรมณีปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-