ชาสมุนไพรวอเตอร์เครส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิวกานต์ ศรีวารีอุตสาหกรรม
2นางสาว สุดารัตน์ เสนอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง รุ่งฤดี พรายมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณธษา สุจิตโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง กัญญา บุญศิริสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัคจิรา ฝอยทองปวช.
2นางสาว ชนัญชิดา เนตรลือชาปวช.
3นางสาว ประวีณา อ่ำอ่อนปวช.
4นางสาว พนัดดา บุญมีพร้อมปวช.
5นางสาว วันเพ็ญ ทองงาปวช.
6นางสาว ศิริญากรณ์ พูลสวัสดิ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้จัดทำมีแนวคิดในการศึกษาพันธุ์พืชที่มีสรรพคุณอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัติของผักวอเตอร์เครส ซึ่งถือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย และสามารถหาได้ง่ายในแปลงชีววิถีของวิทยาลัยการอาชีพนมทวน มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการนำพืชผักที่ปลูกอยู่ในแปลง มาทำให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าและสามารถนำสูตรที่ทำการศึกษาแล้วไปเผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยครั้งต่อไปได้และประกอบอาชีพเชิงธุรกิจเผยแพร่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรวอเตอร์เครสทั้ง 2 วิธี มีคุณลักษณะดี มีสีสวย รสชาติเหมาะสม กลิ่นหอม ตรงกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรที่ดี
1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ชรา
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย บำรุงสุขภาพ
3. ช่วยบำรุงและรักษาสายตาเพราะเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินเอ
4. สารลูทีนและเบตาแคโรทีนในผักชนิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับนัยน์ตา อย่างเช่น ต้อในตาและจอประสาทตาเสื่อม
5. ช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน
6. ฯลฯ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก