น้ำพริกมะขามอ่อนสามสหาย

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริก ถือเป็นอาหารคู่ครัวคนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนๆ ก็ต้องมีน้ำพริกกินคู่กับผักหลากชนิด แต่ในสังคมเมืองปัจจุบัน เมนูน้ำพริกอาจจะค่อยๆ หายไป เพราะความเร่งรีบของการงานทำให้ส่งผลไปถึงการกินด้วย และปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปก็มีให้เลือกกินได้หลากหลายจนอาจทำให้น้ำพริกถูกลืมไปทีละน้อย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยในสมัยก่อนกินน้ำพริกเพื่อชูรสชาติอาหารให้อร่อยขึ้น และยังเป็นอาหารที่สามารถพกพาเพื่อนำไปกินในระหว่างการเดินทางได้ เพราะสะดวก รวดเร็ว แต่ในบางครั้งการพกน้ำพริกไปกินอาจไม่ค่อยสะดวก เพราะน้ำพริกบางอย่างอาจมีลักษณะเหลวและบูดเสียได้ง่าย และด้วยภูมิปัญญาคนไทยจึงได้คิดปรุงน้ำพริกแบบแห้งๆ หรือแบบผัด เพื่อให้เก็บไว้กินได้นานหลายๆ วัน เวลาจะกินก็แค่เอามาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆ กินกับผักสด ผักลวก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มะขามอ่อน (Young Tamarind) เป็นต้นไม้พื้นบ้าน มีขนาดใหญ่ ผลเป็นฝัก มีลักษณะกลม ทรงตรง โค้งงอ เปลือกบางมีสีเขียว มีนวลสีน้ำตาล ข้างในจะมีเนื้อแน่นฉ่ำน้ำ สีเขียวอ่อน อยู่ติดกับเปลือก มีเมล็ดอ่อนอยู่ข้างในเนื้อ มีรสชาติเปรี้ยวจัด มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา และได้นิยมมีการปลูกกันทั่วไป ในหลายประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองก็มีปลูกกันทั่วทุกภูมิภาค มีประโยชน์และสรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง ใช้ฝักอ่อนนำมารับประทาน นำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู
จากคุณสมบัติดังกล่าว คณะผู้จัดทำ จึงนำมะขามอ่อน มาแปรรูปเป็นน้ำพริกมะขามซึ่งมีรสชาติกลมกล่อม มีครบทั้งเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม และเผ็ด แต่ก็จะไม่เผ็ดจนเกินไป ใช้วิธีการอบแทนการผัดเป็นการถนอมอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ
1. น้ำพริกมะขามอ่อนสามสหาย เป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภค
2. สามารถผลิตเพื่อจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วารุณี ทับสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นารีรัตน์ เพียช่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณัฐชญา เจริญผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฑารัตน์ ทองดาปวส.
2นางสาว อุษา ทะนินรัมย์ปวส.
3นางสาว สิรินภา ต้นทองปวส.
4นางสาว สุชัญญา พิชญเวชช์ปวส.
5นางสาว สุวารินทร์ เคนตู้ปวส.
6นางสาว ปาริฉัตต์ ศรีตะแบกปวส.
7นางสาว สิริมา สอนสุภาพปวส.
8นางสาว สุพิชชา เอมกลิ่นปวส.
9นาย ณิชากร วีระประพันธ์พรปวส.
10นางสาว ปัทมวรรณ สังระมาตร์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก