ไดนาโมโซลาร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมนึก ตึกขาวอุตสาหกรรม
2นาย สุระสิทธิ์ แสงคร้ามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัชพล เที่ยงอยู่ปวช.
2นางสาว สายชล ใยทาปวช.
3นาย ภรัตน์ ตรีรัตน์ปวช.
4นางสาว ดวงพร วงษ์เกตุปวช.
5นาย พิชญุตม์ คงประโคนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ปลอดภัย บริสุทธิ์ สามารถหาได้ง่ายทุกที่ มีให้ใช้งานถึงบ้านฟรีโดยไม่ต้องรอขออนุญาตใคร เพียงอาศัยแค่ชุดอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์มาแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้ทันทีดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าถ้าเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจ่ายให้กับมอเตอร์ 12 -24 V.DC เพื่อมาปั่น “ไดนาโม” คล้ายกับการติดเครื่องยนต์ที่ปั่นไดนาโมชาร์ตไฟให้แบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา แล้วนำมาจ่ายให้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ อีกเครื่องหนึ่งที่มีกำลังวัตต์สูงๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในเวลากลางวันคือช่วงระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.30 น. จึงได้คิดสร้างชุด “ไดนาโมโซลาร์” ขึ้น แทนการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างน้อย 8 – 9 ชั่วโมง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ปลอดภัย บริสุทธิ์ สามารถหาได้ง่ายทุกที่ มีให้ใช้งานถึงบ้านฟรีโดยไม่ต้องรอขออนุญาตใคร เพียงอาศัยแค่ชุดอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์มาแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้ทันทีดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าถ้าเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจ่ายให้กับมอเตอร์ 12 -24 V.DC เพื่อมาปั่น “ไดนาโม” คล้ายกับการติดเครื่องยนต์ที่ปั่นไดนาโมชาร์ตไฟให้แบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา แล้วนำมาจ่ายให้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ อีกเครื่องหนึ่งที่มีกำลังวัตต์สูงๆ
1. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ในเวลากลางวันที่มีแสงสว่างมากๆ
2. ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าอีกด้วย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-