อุปกรณ์ถอดเพลารถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิธินัทธ์ นำพาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพล ธรรมหนปวส.
2นาย พีรพล ฟุ้งกลางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 18 ล้านคัน คนไทยส่วนใหญ่ใช้ รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทาง เมื่อมีการใช้รถจักรยานยนต์ไปเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะยางจะเกิดการรั่วซึมจึงต้องจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนยางใหม่ ปัญหาที่พบเห็นคือการถอดเปลี่ยนยางของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ต้องใช้วิธีสกัดหรือตอกเพลาล้อรถเพราะสาเหตุชิ้นส่วนเป็นสนิมทำให้เพลาสึกหรอ เพลาคด หรือ บิดเบี้ยว เกิดความเสียหาย ดังนั้นผู้จัดทำจึงเป็นทำอุปกรณ์ถอดเพลารถจักรยานยนต์ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านซ่อมประหยัดเวลาในการถอดเพลารถจักรยานยนต์
2. มีความปลอดภัยในการนำใช้งาน
1. อุปกรณ์ถอดเพลารถจักรยานยนต์สามารถอดเพลาได้อย่างรวดเร็ว
2. มีความปลอดภัยในการใช้งานได้จริง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก