ครีมขัดรองเท้าจากกาบมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นราธิป มาลาพรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริพร ทาสีแก้วปวช.
2นาย ปิยวัฒน์ สุขกำเนิดปวช.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งของเครื่องใช้ทุก ๆ อย่างนั้นมีราคาแพงขึ้น ซึ่งสิ้นค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีสารเคมีที่ทำร้ายร่างกายเราได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าจึงควรคำนึงถึงประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ของผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสินค้า จากที่เราสังเกตรองเท้าของนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ตลอดจนคุณครูบุคลากร พบว่ารองเท้าหนังไม่ค่อยมันวาว พวกเราได้สำรวจถามก็พบว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเรียน นักศึกษา ทั้งบุคลากรวิทยาลัยบางส่วนไม่อยากจะซื้อครีมขัดรองเท้าอกทั้งยังมีราคาสูงยังมีอีก พวกเราจึงพากันคิดหาวิธีการทำที่ขัดรองเท้าจากวัสดุตามธรรมชาติเหลือใช้เพราะจะทำให้เราใช้ทรัพยากรธรรมชาตอย่างคุ้มค่า จะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของตนเอง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ครีมขัดรองเท้าจากกาบมะพร้าว จะช่วยทำให้รองเท้าหนังของคุณเงางาม น่าใช้ และปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตราย
ช่วยทำให้รองเท้าหนัง เงางาม น่าใช้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก