ล้างเครื่องมือเเพทย์ด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิริยากร ปัญญาคำอุตสาหกรรม
2นางสาว กัญญาพร ตะนาวศรีอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์อุตสาหกรรม
4นาย อนุสรณ์ เรียนทิพย์อุตสาหกรรม
5นาย กฤษณะ ทองยศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัตน์ ชอบยศปวส.
2นาย คณิตนันท์ บุตรตัดสินปวส.
3นาย กฤษดา พ่วงเขียวปวส.
4นาย จารุชาติ จันทะบับภาศรีปวส.
5นาย ณัฏฐพล เเสงป้องปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (Medical device) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาล ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยในการรักษา อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นเครื่องมือที่ใช่ในการรักษา เช่นเครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือทำแผล ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เครื่องมือที่ใช้แต่ละครั้งมีการติดเชื้อและมีความสกปรกที่เครื่องมือได้ ดังนั้นจึงคิดหาวิธีการล้างและกำจัดคราบสกปกเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ตกค้าง อยู่ตามซอกเล็ก ๆ หรือ ตามหัวสกรู เกลียวที่ประกอบเครื่องมือ อยู่ได้หลุดย่อยสลายออกจากเครื่องมือให้หมดโดยเฉพาะการล้างด้วยน้ำยาหรือยาฆ่าเชื้อเฉย ๆ อาจจะไม่เพียงพอเราจึงสร้างเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ด้วยคลื่นอัตร้าโซนิค คู่กับน้ำยาทำความสะอาด เพราะตัวคลื่นความถี่สูงตัวนี้ การทำงานของคลื่นความถี่จะแทรกเข้าไปได้ทุก ๆ จุดตามซอกเครื่องมือต่าง ๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถทำความสะอาดเครื่องมือที่มีคราบเลือด ไขมันต่างๆได้ในเวลาเเค่10นาที
1.ได้เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ด้วยคลื่นอัตร้าโซนิคที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
2. สามรถช่วยอำนวยความสะดวกในการล้างเครื่องมือแพทย์ได้จำนวนมาก
3.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องล้างนาฬิกา แว่นตา ชิ้นส่วนเครื่องประดับ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก