รองเท้านวดเพื่อสุขภาพจากกระบก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จารุณี ปักสังขาเนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อำพล ภูผาผันอุตสาหกรรม
3นางสาว ปิยะธิดา ภูโอบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธีรศักดิ์ วงศ์น้ำคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ภัททราภรณ์ คำภากุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนาพร สอนคำหารปวช.
2นางสาว สุกัญญา อาสนไชยปวช.
3นางสาว กรรณิการ์ ธรรมสารกองปวช.
4นางสาว รพีพรรณ พรมวงษาปวช.
5นางสาว พิราอร ทองสงครามปวช.
6นางสาว กรวรรณ ภูน้ำสีปวช.
7นางสาว ญาโณทัย ลุนดาพรปวช.
8นางสาว เฟื่องฟ้า มีชัยปวช.
9นางสาว สุภาพร สำลีสง่าปวช.
10นางสาว เพียงฟ้า นาโสปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ฝ่าเท้าคือแหล่งและศูนย์รวมของตำแหน่งอวัยวะต่างๆในร่างกาย การนวดและกดจุดที่ฝ่าเท้า จะช่วยบรรเทาอาการผิดปกติของร่างกาย หากได้รับการกดจุดที่ถูกวิธี จะทำให้รู้สึกสบายอีกทั้งมีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคร้าย ดังนั้นจึงได้แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับผ้าป่านที่มีที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี นุ่มนวลต่อเท้าและยังสามารถทำความสะอาดพื้นไปในตัวขณะที่เคลื่อนไหว สามารถรองรับน้ำหนักสำหรับคนที่มีน้ำหนักมาก ช่วยนวดเท้าได้บ่อยขึ้น มีปุ่มบนแผ่นเท้าที่ออกแบบมาให้นวดได้ตรงจุดที่สำคัญต่างๆบนฝ่าเท้า เหมาะสำหรับทุกคน ที่ต้องการถนอมฝ่าเท้า ข้อเท้า และช่วยให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

รองเท้าแต่ละคู่จะมีเม็ดกระบกเป็นปุ่มที่ใช้เพื่อการนวดที่สามารถสะท้อนจุดที่มีผลต่อสุขภาพต่างๆ บริเวณเนินฝ่าเท้า ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สะท้อนไปยังอวัยวะ กล้ามเนื้อไหล่ เมื่อสวมใส่และลดอาการปวดเมื่อย จึงช่วยในการให้สุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้นเวลาเดิน ยืน และ นั่ง เป็นการกระตุ้นให้เลือดบริเวณฝ่าเท้าไหลเวียนได้ดี ปรับสมดุลในร่างกาย ตัวรองเท้าบุด้วยผ้าป่านที่มีที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบายเท้าและไม่อึดอัด สามารถซักได้ ทนทานไม่ขาดง่าย รูปแบบทันสมัย สวยงาม
1. สามารถต่อยอดการผลิตนวัตกรรมที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการเดิน 2. เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชในท้องถิ่น 3. สร้างรายได้และอาชีพให้นักศึกษาต่อไปในอนาคต

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก