สบู่ขัดผิวคราม Indigo Scrub Soap

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อพรรัตน์ บุญรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อนันต์ ศรีธัญญาลักษณ์อุตสาหกรรม
3นาย พิทักษ์ ทองสีดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง พงษ์ลดา วงศ์แสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว โยทะกา อันทะหวาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุธิดา แก้วมิ่งดีปวช.
2นางสาว ลลิตา ปัญญาไสยปวช.
3นางสาว สุกัญญา บาลวงศาปวช.
4นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีหนองห้างปวช.
5นางสาว อรสา กัลยลังปวช.
6นางสาว พรธิตา แสงใสแก้วปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากกากคราม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ (1)เพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากกากครามให้เป็น สบู่ขัดผิวคราม Indigo Scrub Soap (2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สบู่ขัดผิวคราม Indigo Scrub Soap (3)เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จากครามและสร้างรายได้ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ พบว่า สบู่ขัดผิวคราม มีรูปลักษณ์ลวดลายสวยงาม มีขนาดเหมาะกับการใช้งาน มีกลิ่นหอม และด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า สบู่ขัดผิวครามทำให้ผิวกระจ่างใส เนียนนุ่มชุ่มชื่น กลิ่นหอมติดทนนาน ปริมาณการเกิดฟองพอเหมาะ ล้างออกง่าย ทำให้รู้สึกผิวสะอาดสดชื่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สบู่ขัดผิวคราม Indigo Scrub Soap ในทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับ มาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สบู่ขัดผิวคราม Indigo Scrub Soap เป็นสบู่ก้อนไม่มีเนื้อเหลว ไม่แตกหักง่าย รูปลักษณ์และลวดลายสวยงาม กลิ่นหอม มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
สามารถทำความสะอาดผิวได้ดี มีคุณสมบัติในการขัดผิวทำให้ผิวกระจ่างใส เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น ทำให้ผิวสะอาดรู้สึกสดชื่น กลิ่นหอมติดทนนาน ปริมาณการเกิดฟองที่พอเหมาะล้างออกง่าย มีความเป็นด่างน้อยในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิว หรือไม่ทำลายชั้นไขมันของผิว

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-