เครื่องซักผ้าชำระเงินผ่าน QC CODE

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เป็นธุรกิจดาวรุ่งที่มาแรงในช่วง 2-3 ปีนี้เนื่องจากตอนนี้คนไทยนิยมขึ้นไปอยู่ “บนตึก” ที่มีพื้นที่จำกัด ไม่เอื้ออำนวยให้ซักอบรีดกันสะดวก ผู้ประกอบการทั้งไทยและเทศเลยมองเห็นช่องทางเพื่อสร้างรายได้ใหม่พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เน้นความสะดวกสบายเพื่อปลดล็อกให้ตัวเองสนุกับชีวิตได้มากขึ้น และไม่ชอบซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนมาก ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 24 ชั่วโมงเข้ามาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้โดยตรง ช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเสียเงินหลักหมื่นซื้อเครื่องซักผ้า วุ่นวายกับการหาอะไหล่ซ่อมบำรุง หรือเสียพื้นที่ในห้องพักให้กับเครื่องซักผ้า ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า การทำธุรกิจเครื่องซักผ้าชำระเงินผ่าน QR-code เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริการและให้บริการ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องซักผ้าชำระเงินผ่าน QR-code ชำระเงินผ่าน qr code
1 เครื่องซักผ้าชำระเงินผ่าน QR-code ช่วยอำนวยความสะดวกได้
2 เครื่องซักผ้าชำระเงินผ่าน QR-code ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ใหมทอง พูลเสริมปวส.
2นาย กุลพิธาน ปลื้มน้อยปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก--