เครื่องชงน้ำอิตาเลี่ยนโซดา

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องดื่มผลไม้เข้มข้นหรือน้ำผลไม้ที่คั้นสดๆ มาใส่กับน้ำแข็งตามด้วยโซดาก็จะกลายเป็นเครื่องดื่มดับกระหายได้ดีอีกหนึ่งประเภท ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย แถมดีต่อสุขภาพอีกด้วยจริงๆแล้วเจ้า แต่ขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากจึงทำให้เสียเวลาในการทำและปริมาณส่วนผสมในการทำแต่ละครั้งอาจมีการผิดพลาดจึงทำให้ในการทำในแต่ละครั้งรสชาติที่ได้ออกมาแตกต่างกัน จึงได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรควบคุมประกอบหุ่นยนต์แบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลองและการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นเพื่อนำมาพัฒนาเป็นเครื่อง ชงน้ำอินตาเลี่ยนโซดา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการทดสอบเครื่องชงน้ำอิตาเลี่ยนโซดา ซึ่งทำงานผ่านวงจร Arduion nano มีการทำงานในโหมด Auto ซึ่งทดลองไปแล้ว 10 ครึ่ง จากการทดลองเครื่องชงน้ำอิตาเลี่ยนโซดา สามารถใช้ได้จริงตามปกติ จากการทดสอบความพึงพอใจกลุ่มประชากร ได้ทดลองใช้งานส่วนใหญ่เห็นว่า เครื่องชงน้ำอิตาเลี่ยนโซดาอยู่ในระดับที่ดีมาก
1 เครื่องชงน้ำอิตาเลี่ยนโซดาที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนในการใช้แรงงานมนุษย์
2 อำนวยความสะดวกของผู้ผลิต
3 เครื่องชงน้ำอิตาเลี่ยนโซดาสามารถสามารถชงน้ำอิตาเลี่ยนโซดาได้มีรสชาติที่สม่ำเสมอเท่ากันทุกแก้ว
4 ใช้เพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาในการชงน้ำอิตาเลี่ยนโซดา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญวิทย์ ภูมิภาคสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐดนัย ซื่อสัตย์ปวส.
2นาย ณัฐวุฒิ อ่อนประเสริฐปวส.
3นาย ยงยุทธ แซ่ย้างปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-