อุปกรณ์ผูกวัว

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาจากหลักล่ามวัวควายของเกษตรกรซึ่งพบปัญหา วัวควายหลุดไปกินของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรฐกิจ จนเกิดความเสียหาย หรือบางครั้งเองวัวควายที่พึ่งซื้อมาใหม่ถ้าเชือกขาดขึ้นมาก็สูญหายไป ทำให้เพื่อแก้ปัญหาการพันเกลียวของเชือกทำให้มีอายุงานสั้นและเสียหายได้ง่าย จึงได้นำหลักวัวมาพัฒนาให้มีความสามารถยึดอายุการใช้งานของเชื่อกมั้นใจในความปลอดภัยเวลานำวัวควายออกไปผูกมัดกินหญ้า โดยไม่ต้องกังวลใจ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย ทนทาน มีประสิทธฺภาพการใช้งานได้นาน
ทำให้เกษตรกรมีความสบายใจ มั่นใจในการนำวัวควายไปผุกมัด สามารถไปประกอบสัมมาอาชีพอื่นได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมาน นิลขันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เฉลิมชัย สุขศรีปวช.
2นาย สุรสีห์ ปราบวงษาปวช.
3นาย ธนชัย บุญหนักปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก