รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างรถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงในการประกอบอาชีพค้าขายมักมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบนิยมใช้รถเข็นในการขนของในการค้าขาย ในบางครั้งทําให้การเข็นรถเข็นมีการเมื้อยล้าขึ้นและขนของมีน้ำหนักมากในการเข็นไปที่ลาดชันทำให้ลำบากและต้องใช้แรงในการเข็นมาก ทำให้ลำบากในการขายของด้วยรถเข็น เพราะมีการเข็นรถขึ้นที่ลาดชันอยู่ตลอด จากการที่ได้ทาการทดลองเมื่อเปิดสวิตช์การทำงานรถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง จากกล่องควบคุมโดยปรับวิตซ์ดรีมเมอร์เพื่อปรับความเร็วมอเตอร์ซี่งอุปกรณ์การขับเคลื่อนเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า DC 24V 350W ด้วยแบทเตอร์รี่ 12V8Ahx 2 ลูก อัตราความเร็ว ปรับตามความต้องการได้ช่วยในการเข็นรถสามารถทำงานได้ตามการเคลื่อนของน้ำหนักของวัตถุที่อยู่บนรถเข็น พร้อมมีระบบเบรกดั้มมีระบบไฟแสงสว่าง ขนาดหลอดไฟ LED7w และระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือมีระบบป้องกันรถเลื่อนไหลขณะจอด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ขนาดของรถเข็น750x1,450x2,200 มิลลิเมตร(กxยxส)
ขนาดบรรทุก 120 Kg.
เพื่อให้แม่ค้าได้มีรถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง
เพื่อเป็นการจัดบรรยากาศการค้าขายให้แม่ค้าและลูกค้าสนใจในการซื้อของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมกริช กลิ่นศรีสุขอุตสาหกรรม
2นาย บุญเลิศ ขุนศรีรักษาอุตสาหกรรม
3นาย ชัชชัย ศรีไพโรจน์อุตสาหกรรม
4นางสาว พนัชกร เพิ่มวัฒนาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรนัชชา รอดตัวดีปวช.
2นาย ธณภัศว์ สำราญญาติปวช.
3นาย ก้องภานุ รื่นภาคแดนปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก