แชมพูใบสาบเสือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัชนี แก้วนาเหนือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ฐานิตา ดงยางวันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุภาพร พิเนตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อุลารัตน์ การัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ณัฐนันท์ อันสังหารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุภัทรา ดวงสีปวส.
2นางสาว ปิยฉัตร ศรีนิลทาปวส.
3นาย สรวิศ อุ่นอินทร์ปวส.
4นางสาว ทิพวรรณ ลุยตันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

กลุ่มผู้ดำเนินงานวิจัยเห็นว่า ใบสาบเสือ เป็นสมุนไพรมี่มีประโยชน์มากมีส่วนช่วยในการบำรุงเส้นผม ลดผมหงอก ทำให้ผมดกดำด้วยใบสาบสาบเสือ หลายคนมักมอง“สาบเสือ”เป็นวัชพืชที่ไร้ค่าพบเห็นได้ทั่วไปตามสวนผลไม้ สวนยางพาราหรือท้องทุ่งนา แต่หารู้ไม่ว่ามีสรรพคุณทางยาหลากหลายมาก นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่รากยันใบ ดังนั้นกลุ่มข้าพเจ้าจึงได้นำใบสาบเสือมาผสมสมุนไพร ทำเป็นแชมพูใบสาบเสือ ที่ทำมากจากสมุนไพรตามธรรมชาติที่หาได้ง่าย ตอบสนองต่อผู้ซื้อที่ต้องการยาสระผมที่ทำมาจากสมุนไพรตามท้องถิ่น ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยอีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์แชมพูใบสามเสือ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ช่วยบำรุงเส้นผม ลดผมหงอก ทำให้ผมดก
1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดผมและหนังศีรษะจากสมุนไรพธรรมชาติ
2.เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
3.เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP หรือของใช้ท้องถิ่นได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-