ซอสผัดปรุงรสสำเร็จรูปจากใบไชยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง บัวตอง กระจายศรีคหกรรม
2นางสาว พัณณิตา ศิลากุลคหกรรม
3นางสาว อาริยา นิยมชาติคหกรรม
4นางสาว อำภา ผดุงดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ไตรรัตน์ ชูเชิดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณฤดี สมยาทวีปวช.
2นางสาว ปาริชาติ ยิ่งมีมาปวช.
3นางสาว รวิวรรณ สร้อยนาคปวช.
4นางสาว ฐิติรัตน์ ริ้วดำปวช.
5นาย ภานุเดช มีมากปวส.
6นางสาว อำมริน ทุมพลปวส.
7นางสาว ชุติมา เพ็งไธสงปวส.
8นางสาว เพียงฟ้า คำหล้าปวส.
9นางสาว สุนีย์ สีสนมากปวส.
10นางสาว อรสา เจนถูกใจปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ซอสผัดปรุงรสสำเร็จรูปจากใบไชยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรตำรับมาตรฐานของซอสผัดปรุงรสสำเร็จรูปจากใบไชยา ที่เหมาะสมในการทำอาหาร และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสผัดปรุงรสสำเร็จรูปจากใบไชยา โดยทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดลองรับประทานซอสผัดปรุงรสสำเร็จรูปจากใบไชยา โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ให้ผู้ชิมประเมินในด้านลักษณะ ที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(กลมกล่อม) และความชอบโดยรวม จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา บุคลากร คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ และประชาชนทั่วไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถนำไปผัดอาหารและหมัดเนื้อได้
ซอสผัดปรุงรสสำเร็จรูปจากใบไชยา มีสรรพคุณทางยานำมาเป็นอาหารจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผักต่างๆเช่น มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการหมุนเวียนโลหิต ช่วยย่อยอาหาร ช่วยในการมองเห็น บำรุงสายตา รักษาโรคหอบหืด ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยบรรเทาริดสีดวงทวาร ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันอาการไอ ล้างพิษในตับ ป้องกันอาการปวดหัว เพิ่มแคลเซียมให้กระดูก รักษาโรคกระดูกพรุน ลดการสะสมและลดการติดเชื้อในปอด ป้องกันโลหิตจางโดยเพิ่มธาตุเหล็กให้กับเลือด ควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก