ต้นไม้มงคลจากเม็ดมะกล่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนาวุฒิ มูลจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วิภารัตน์ รักษาถ้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ปุณยวัจน์ จันทร์อินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศิราภรณ์ ตั้งจิระศิลป์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิตยา ศรีแสงปวช.
2นาย พรชัย ปั้นเกตุปวช.
3นางสาว สุธิดา มีสุวรรณ์ปวส.
4นางสาว เสาวลักษณ์ ม่วงงามปวส.
5นางสาว รัตติกาล คุ้มละบายปวส.
6นางสาว สุภัตรา ไม้แก่นปวส.
7นางสาว สุภาพร คำเมืองปวส.
8นางสาว วิมลสิริ เทียนแก้วปวส.
9นาย สิวโรจน์ ทิพย์สุวรรณปวส.
10นางสาว เจนจิรา พึ่งดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

มะกล่ำ เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะทำ ต้นไม้มงคลเม็ดมะกล่ำ เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่จากวัสดุที่หาได้ง่ายและมีความสวยงามให้สวยงามและน่านำมาประดับไว้เป็นของสิริมงคลไว้บูชาหรือประดับบารมีโดยต้นไม้มงคลนั้นเริ่มต้นจากการตัดเส้นลวดมารวมกันแล้วบิดเป็นเกลียว เพื่อสร้างต้นไม้เป็นรูปร่างแล้วประกอบเม็ดมะกล่ำเข้าไปเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าวัสดุและเป็นการสร้างอาชีพหรือหารายได้เสริม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถทำเป็นของฝาก ของที่ระลึกและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้
1. คนทั่วไปรู้จักต้นมะกล่ำซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
2. ได้นำวัสดุธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ได้สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ทำเป็นของฝาก ของที่ระลึกประจำจังหวัดสิงห์บุรี

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-