ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูงจากอกไก่พร้อมดื่ม UHT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐฏิญาภรณ์ บุญวิจิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง บันดาร เชยชะนันท์คหกรรม
3นาง ชนัญชิดา โมฬาสามัญ
4นาย ธนัฐพล สายมูลตรีคหกรรม
5นาง อัธยา พามนตรีคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตนา จัทรประทักษ์ปวช.
2นางสาว ิกิติยา พิชัยปวช.
3นางสาว บุษราคัม ทองปาปวช.
4นางสาว ชุติมา จันทะนาปวช.
5นางสาว พลอยไพรินทร์ ประทุมเนตรปวช.
6นาย โชคติชัย คำสวัสดิ์ปวช.
7นาย พุฒิพงศ์ หัดรัตน์ชัยปวช.
8นางสาว ลักขณา อังกาบปวช.
9นางสาว จิตติพร สุริโยปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข (2544) แนะนำให้คนไทยควรได้รับปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 70 กรัมต่อวันและถ้าร่างกายของคนเรามีบาดแผลหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังการผ่าตัดควรได้รับปริมาณโปรตีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้บาดแผลหายเป็นปกติผลการวิจัยพบว่าโปรตีนจะช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์ประสานยึดติดเป็นเนื้อเดียวกันสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อและเล่นกีฬาหนักควรต้องการเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าของคนปกติ ซึ่งผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงที่มีขายนั้นราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น จึงพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์อาหารเหลวโปรตีนสูงเป็นทางเลือกของอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นและนักกีฬาที่ต้องการการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นโดยพบว่าปริมาณถั่วเหลืองผ่าซีกที่เหมาะสมในการทำอาหารเหลวโปรตีนสูงจากอกไก่พร้อมดื่มแบบUHT คือสูตรที่1

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีรสชาติอร่อยไม่มีกลิ่นเหม็นคาวรับประทานง่ายและเป็นประโยชน์เพราะมีปริมาณโปรตีนที่สูงกว่านมสูตรปกติทั่วไปทั้งราคาไม่แพงมากเหมาะกับกลุ่มเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหรือฟื้นฟูจากการผ่าตัดและกลุ่มผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1.เหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหรือฟื้นฟูจากการผ่าตัดช่วยในการสมานแผลเร็วและเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ2.อาหารเหลวโปรตีนสูงที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีราคาไม่แพงเหมาะกับกลุ่มบุคคลที่มีกำลังซื้อเพื่อรับประทานได้มีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภคสามารถเก็บไว้ได้นาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-