เครื่องพ่นละอองฆ่าเชื้อ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องหมั่นล้างมือเพื่อป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยหนึ่งในช่องทางแพร่เชื้อที่สำคัญ คือ การแพร่ผ่านตัวกลางที่ไม่มีชีวิต ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อม จากปัญหาข้างต้นทางคณะผู้จัดทําจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อทําให้การจัดการเชื้อบนมือ ให้มีการฆ่าเชื้อโควิดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น โดยสร้างแรงจูงใจด้วยการ ทำเครื่องพ่นละอองฆ่าเชื้อ เพื่อลดการกระจายของเชื้อโควิด 19

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อำนวยความสะดวกแม่นยำและปลอดภัย
1.เครื่องพ่นละอองฆ่าเชื้อ ช่วยอำนวยความสะดวกได้
2 เครื่องพ่นละอองฆ่าเชื้อ ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชวนากร อุ่นรอดปวช.
2นาย นนท์บดี เพิ่มลาภปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก--