อุปกรณ์เเจ้งเตือนอุบัติเหตุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนะ ทองคำอุตสาหกรรม
2นาย จักรชัย เทศประสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย วิชิต โม้เปาะอุตสาหกรรม
4นาย มานะ คชรัตน์อุตสาหกรรม
5นางสาว จุฬารัฐ โม้เปาะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วทัญญู จ้อยจีดปวส.
2นาย อภิวัฒน์ คำจันทร์ปวส.
3นาย ธนพล บัวภาปวส.
4นาย กฤษดา แสงเขียวปวส.
5นาย ณัฐวัฒน์ โคตรพัฒน์ปวส.
6นาย เจษฎา หิตะคุณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์แจ้งเตือนอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ เพื่อมองเห็นรถจักยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าในช่วงเวลากลางคืน โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนอุบัติเหตุเพิ่มเข้าไปในตัวรถจักยานยนต์ กรณีรถล้มหรือเกิดอุบัติอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้จะส่งเสียงดังขึ้นพร้อมกับฉุกเฉินทำงาน ซึ่งจะทำให้รถที่สัญจรผ่านไปมามองเห็นแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่มองไม่เห็นในช่วงเวลากลางคืน
พัฒนากระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ หรือนำไปใช้ในชุมชน
1. สามารถประยุกต์ใช้งานบอร์ด Arduino ได้
2. สามารถสร้างอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับตรวจจับการล้มของรถจักรยานยนต์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-