อุปกรณ์บรรจุเครื่องปรุงรสแบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา เหลืองอรุณชัยอุตสาหกรรม
2นาง จินตนา เมฆลอยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย นัฐพล คำรัตน์อุตสาหกรรม
4นาย สถาพร วรรณวงศ์กาอุตสาหกรรม
5นาย พงษ์ศักดิ์ พลายศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เตชิต อุดคำปวช.
2นาย ณัฐพล อุดมรักษ์ปวช.
3นาย สหรัฐ ศรีอัดชาปวช.
4นางสาว คณิศร ยิ้มโสดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การรับประทานอาหารของคนไทยส่วนใหญ่มักปรุงรสชาติเพิ่มเติมจากที่ทำสำเร็จแล้ว เช่นรสเปรี้ยว หวาน เค็ม การที่จะนำซอสปรุงรดชาดอาหารติดตัวไปก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากมีการบรรจุในขวดเป็นชนิดๆไปมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ให้เกิดการหิ้วพะรุงพะรังในการเดินทาง หรือบรรจุในซองพลาสติกแต่ไม่ครบทุกชนิด ทำให้ไม่สะดวกต่อการนำไปปรุงรสของอาหาร เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางทีมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่บรรจุเครื่องปรุงรสแบบพกพาที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด บรรจุเครื่องปรุงรสได้ 6 ชนิดขึ้นมา สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งานทั้งในระหว่างการเดินทางและการใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุเครื่องปรุงรสแบบพกพาที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด บรรจุเครื่องปรุงรสได้ 6 ชนิด มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก
เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุเครื่องปรุงรสแบบพกพาที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด บรรจุเครื่องปรุงรสได้ 6 ชนิดขึ้นมา สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งานทั้งในระหว่างการเดินทางและการใช้ในชีวิตประจำวัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-