ชุดล้างขวดนมเด็ก

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีแรกเกิด มีจำนวนมาก ซึ่งเด็กที่เกิดมาจำเป็นต้องใช้ขวดนมในการดูดและล้างเป็นประจำอยู่เสมอ ทางผู้ประดิษฐ์ จึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ชุดล้างขวดนมขึ้นมา เพื่อลดเวลาในการล้าง มีความสะอาด และรวดเร็ว ในการล้างในแต่ละครั้งด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถชาร์จแบต ชาร์ไฟฟ้าได้ตามบ้านเรือน ขนาดแบต 3.6 v ปรับหมุนไปมาได้ 2 ระบบ ด้วย Push/Press
เพื่อลดเวลาในการล้างขวดนมเล็ก
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สะดวก รวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรพงศ์ พรมชีลองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โสภณ ติ้นชัยภูมิปวช.
2นาย เกรียงศักดิ์ บุญโยธาปวช.
3นาย จัตุมงคล ศรีตัวโทนปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-