ปาเต๊ะหมอนอิงอุ่น (Batik Warming Cushions

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณปัญรัฏฐ์ เพ็ชรุพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มรกต วรรณดีสามัญ
3นางสาว สุภาพร เดชมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สหรัฐ พิทักครุฑพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กฤษณา แซ่เจียมปวช.
2นางสาว อุไรวรรณ รัตนเลิศปวช.
3นางสาว กัทลี สวัสดีปวช.
4นางสาว วิจิตรา พิณวาณิชปวช.
5นางสาว พลอยไพลิน พริ้งเพราะปวช.
6นางสาว จารุวรรณ คำนวณปวช.
7นางสาว เมขลา สิบทิศปวช.
8นางสาว พิมพ์ชนก เชิ้อเมืองพานปวช.
9นางสาว มาลินี สีพุทธาปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ถือว่าการมองผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกงานผ้า เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ต้องมีไว้ครอบครอง แม้ว่าคนบางกลุ่มจะมองว่างานแฮนด์เมคเป็นเพียงแต่สิ่งที่ใช้เพื่อบรรจุสิ่งของ แต่กลุ่มคนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเทรนด์แฟชั่นที่บ่งบอกถึงตัวตน บอกถึงฐานะหรือบอกถึงลักษณะของผู้ถือและครอบครองได้หลายอย่างตามความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ ทำให้ของที่ระลึกแต่ละแบรนด์ต่างก็พยายามที่จะนำเสนอสินค้าที่หลากหลายออกสู่ตลาดเพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมาย จึงสามารถเลือกเป็นของที่ระลึกที่ตรงตามความต้องการของตนเองได้ หมอนปาเต๊ะอิงอุ่น จึงเหมาะสมที่จะนำมาเป็นของที่ระลึกในงานพิธต่าง ๆ และของที่ระลึกในโอกาศต่าง ๆ ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หมอนทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 16 * 16 และ 18*18 เซ็นติเมตร ใช้ในการรองหลังขณะทำงาน ขณะนั่งพักผ่อน
1. เพื่อผลิตและจำหน่าย
2. เพื่อศึกษางานศิลปะ การวาด การเพ้นท์ การปัก และการตัดเย็บ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก