ชุดต่อยึดในการขับเคลื่อนรถเข็นหลังตรง(The Connection set for moving trolly)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จีระนันท์ หทัยไพศาลอุตสาหกรรม
2นาย คมสัน กลางแท่นอุตสาหกรรม
3นางสาว วรางคณา จันทารักษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพ์ผกา สุวรรณาปวส.
2นาย ณรงค์ชัย โชคอำนวยปวส.
3นาย กรกฤต มีหงษ์ทองปวส.
4นาย รัชพงษ์ ศรียารักษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันมนุษย์ได้คิดค้นสร้างเครื่องอำนวยในการขนย้ายสิ่งต่างๆนั่นคือรถเข็นโดยมีรถเข็นหลายประเภทที่ถือกำเนิดขึ้นทั้งรถเข็นปูน รถเข็นตัดหญ้า รถเข็นหลังตรง รถเข็นจ่ายตลาดและรถเข็นผู้ป่วยนั้น มีการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เลือกรถเข็นหลังตรงมาใช้ โดยรถเข็นมีล้อใช้เคลื่อนที่ด้วยการดันจากแรงคน เป็นตัวช่วยทุ่นแรงสำหรับคนที่แรงน้อยแต่มีเหตุจำเป็นให้ต้องขนย้ายสิ่งของเป็นประจำ แต่เพื่อพัฒนาต่อยอดจากรถเข็นหลังตรงธรรมดาให้เป็นชุดต่อยึดในการขับเคลื่อนรถเข็นหลังตรงให้สามารถอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชุดต่อยึดในการขับเคลื่อนรถเข็นหลังตรงนั้นมีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 58 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างรถเข็นหลังตรงแบบดั้งเดิมกับชุดต่อยึดในการขับเคลื่อนรถเข็นหลังตรงพบว่า ชุดต่อยึดในการขับเคลื่อนรถเข็นหลังตรง ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการทุ่นแรงโดยใช้ฮับมอเตอร์ในการขับเคลื่อน การบังคับทิศทางการเลี้ยวโดยใช้รีโมทบังคับวิทยุ และการเคลื่อที่ที่เร็วกว่าทำให้ประหยัดเวลาอีกด้วย
ชุดต่อยึดในการขับเคลื่อนรถเข็นหลังตรงจะช่วยทุ่นแรงในการเข็นทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน แถมยังสามารถบังคับทิศทางเองได้ด้วยรีโมทบังคับ ซึ่งความเร็วที่เคลื่อนที่ได้สูงสุดอยู่ที่ 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-