รีโมทจ๊ะเอ๋

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อิทธิพล วรรณวงศ์-
2นาย ชาญยุทธ กาละมาตร-
3นาย ภัทรฉัตร แพงแก้ว-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญารัตน์ ทางชอบปวช.
2นาย อาทิตย์ แดงโสภาปวช.
3นาย ธนากร กุทองปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือที่จะช่วยให้เราทราบจุดหรือตำแหน่งของรีโมทที่หาไม่เจอ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ เสนอรีโมทจ๊ะเอ๋ โดยการทำงานของตัวรับ-ส่งวิทยุ เป็นตัวรับและส่งสัญญาณ โดยที่เราสามารถได้ยินเสียงจากการที่เรากดปุ่มที่ตัวส่งสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณวิทยุไปหาตัวเครื่องรับ เพื่อให้เครื่องรับทำงานและส่งเสียงดังออกมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิต จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ คือสามารถส่งเสียงบอกตำแหน่งของรีโมทได้ รีโมทอยู่ตรงไหนเราสามารถได้ยินเสียงจากการที่เรากดปุ่มที่ตัวส่งสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณวิทยุไปหาตัวเครื่องรับ เพื่อให้เครื่องรับทำงานและส่งเสียงดังออกมา