เก้าอี้กายภาพบำบัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรหมินทร์ พรศรี-
2นาย ทศพล บุญเลิศ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิวัฒชัย สุวรรณเพชรปวช.
2นาย อภิวัฒน์ พาณิชย์ปวช.
3นาย นัฐพงษ์ ศรีรัตนังปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนประชากรประมาณ ๖๖ ล้านคน มีทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน วัยชรา เป็นต้น ทุกเพศทุกวัยจะหนีไม่พ้นการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เช่น ไข้หวัด มะเร็ง โรคภูมิแพ้ รถจักรยานยนต์ล้ม รถยนต์ชนกัน เป็นต้น ผู้ป่วยซึ่งโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติด้านเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็น โรคอัมพฤกษ์ หรือที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยที่ต้องการจะรักษาและฟื้นสมรรถภาพทางร่างกายให้กับมาใช้งานได้เหมือนเดิมดังนั้นจะต้องมีบุคลากรในการทำกายภาพบำบัดในส่วนล่างขา คอยกายภาพอย่างต่อเนื่องขาจึงจะใช้งานได้อย่างปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีระบบควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ใช้ไมรโครคอนโทรเลอร์ในการควบคุมเก้าอี้กายภาพบำบัดส่วนขา สามารถกายภาพบำบัดส่วนขา อีกทั้งยังสะดวกกับการใช้งานด้วย