ชาใบกำลังเสือโคร่ง

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผู้จัดทำเห็นว่าใบกำลังเสือโคร่งมีประโยชน์ทางยามากมาย อาทิ บำรุงธาตุ บำรุงเส้นเอ็น บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง และโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย ร่างกายมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายใน แก้อัมพาต เป็นต้น จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า ทดลอง ทำชาจากใบกำลังเสือโคร่ง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ง่ายต่อการบริโภค สามารถวางจำหน่ายได้ในราคาย่อมเยาว์ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชาชงสำเร็จรูป จากใบกำลังเสือโคร่ง บรรจุภัณฑ์ลงในกล่องที่แข็งแรง ป้องกันความเปียกชื้น ปริมาณสุทธิ 30 กรัม บรรจุกล่องละ 20 ซอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปรานทิพย์ นามเกียรติ-
2นางสาว วิลาวรรณ ชาวดง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เด่นนภา ไปนานปวส.
2นางสาว สุพรรษา โคตะบินปวส.
3นางสาว ลลิตา สีดาปวส.