หัวหมุนเอนกประสงค์พลังงานธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิวา จรูญเพ็ญ-
2ว่าที่ พ.ต เศรษฐพงษ์ สาลีโส-
3นาย นรา หอมหวล-
4นาย พลากร โกภา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทรงสิทธิ์ ทีทัดด้วงปวช.
2นาย อนุชิต สมพงษ์ปวช.
3นาย เดชณรงค์ ภูสีน้ำปวช.
4นาย อนุสรณ์ ไชยสุวรรณปวช.
5นาย สันติสุข ฮาดดาปวช.
6นาย ธนาตย์ สีทินปวช.
7นาย อนุวัตร สมนามปวช.
8นาย ชัยณรงค์ อุดชุมนารีปวช.
9นาย เกริกพล ชัยสินปวช.
10นาย เอกภพ หนูป้องปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการนำกระจกมาเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างสาธารณูปโภคหลายอย่าง เช่น บ้านพัก ห้องพัก รถยนต์ ฯลฯ เมื่อการใช้งานไปเป็นเวลานานกระจกย่อมเกิดความหม่นหมองหรือไม่สะอาด การเช็ดกระจกให้สะอาดถือได้ว่าเป็นงานที่ยากอีกงานหนึ่งเหมือนกัน การเช็ดกระจกถ้าไม่รู้วิธีการเช็ดกระจกให้ใสอย่างถูกวิธี เช็ดยังไงก็ไม่ใส บางครั้งเหมือนไปเพิ่มรายด่างให้กับกระจกอีกด้วย การเช็ดกระจกให้ใสจึงมีอยู่หลายวิธี เช่น นำน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำอย่างละ 1 ส่วน จากนั้นนำผ้ามาชุบแล้วนำไปเช็ดกระจก แต่ถ้ามีกระบอกฉีดน้ำ อาจเทน้ำยาเช็ดกระจกที่ผสมขึ้นมาใส่กระบอกฉีด แล้วค่อยใช้ผ้าเช็ดตาม ระหว่างเช็ดถู หากเกิดคราบจากน้ำที่เช็ด ให้เช็ดคราบออกก่อนด้วยแอลกอฮอล์ แล้วค่อยเช็ดซ้ำอีกที หรือ นำแอมโมเนีย หรือเรียกอีกอย่างว่า ''เยี่ยวอูฐ'' หยดลง 2-3 หยด ผสมกับในน้ำครึ่งถัง ใช้ล้างกระจกเงาและกระจกหน้าต่าง จะเป็นเงางามไม่สกปรกง่าย หรือ นำเกลือผสมกับน้ำ คนให้ละลาย ใช้ล้างสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อนจากกระจกได้ง่าย ฯลฯ แต่อุปสรรคในการทำความสะอาดอีกอย่างหนึ่ง คือ ความสูงของกระจกที่อยู่สูงกว่าพื้นมากกว่าที่ผู้เช็ดทำความสะอาดกระจกจะเอื้อมถึง นอกจากนี้การใช้แรงในการกดถูกระจกยังมีน้อยเมื่ออยู่ในที่สูง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ใช้พลังงานธรรมชาติ
2 เปลี่ยนหัวได้หลากหลาย
3 ด้ามจับปรับได้หลายระดับ
4 น้ำหนักเบา