Natural Lips (ลิปสติกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง กองศรี แก้วกัลยา-
2นางสาว รัตติพร ศรีแสง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปาริฉัตร นุ่มเมืองปวส.
2นางสาว วิระพรรณ แก่นท้าวปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

คนไทยแต่โบราณจะกินหมากพลู ด้วยภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมไม่ยอมให้ปูนมากัดปากได้ ท่านก็เอาสีผึ้งแท้มาทาปากกันปูนกัดปาก หลังจากกินหมากพลูแล้วปากจะแห้ง ก็ทาสีผึ้งบำรุงปาก แล้วก็ทานวดตามอีก เพื่อให้ความชุ่มชื้น นับว่าเป็นภูมิปัญญาอันหลักแหลมยิ่ง แถมเป็นการบำรุงกันแบบทวินแอคชั่น เหตุที่สีผึ้งกับนวดนี้ ช่วยบำรุงริมฝีปากไม่แห้งแตกได้ เนื่องมาจากไขผึ้งเป็นไขมันเชิงซ้อนเหมือนลาโนลิน และน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันตัวเดียวกับ sweet almond oil ที่มีคุณสมบัติเรื่องบำรุงและความชุ่มชื้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ได้ผลิตภัณฑ์บำรุง และตกแต่งริมฝีปาก สีสันสดใสเป็นธรรมชาติ อุดมด้วยวิตามินอีและมอยซ์เจอร์ไรเซอร์
2 สามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้
3 สามารถป้องกันไม่ให้ปากแตกเป็นขุยได้
4 ได้ลิปสติกที่มีคุณภาพปราศจากสารเคมีให้โทษ