สครับขจัดคราบไขมันจากใบตำลึง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุกัลยา จันทร์จินดา-
2ว่าที่ ร.ต. วุฒิพงศ์ สิทธิคุณ-
3นางสาว ปรารถนา ชูแสง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มโนรมณ์ กลิ่นรื่นปวช.
2นาย วุฒิชัย ถิ่นวาสนาปวช.
3นาย รัชพล สโมสรปวช.
4นาย สิปปวิชญ์ ธรรมมาปวช.
5นาย ณัฐนันท์ ใจรินทร์ปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ทุกครัวเรือนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติมากขึ้น ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น นิยมอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีส่วนของสมุนไพรธรรมชาติ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งในทางตรงและทางอ้อม พืชสมุนไพรบางชนิดนอกจากเป็นมีประโยชน์ในด้านการเป็นพืชอาหารแล้ว ยังมีสรรพคุณในด้านของการเป็นส่วนประกอบในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านได้อีกด้วย ดังเช่น ตำลึง ซึ่งนอกจากจะส่วนของยอดและใบอ่อนจะใช้เป็นอาหารแล้วก็ยังสามารถนำใบแก่ที่เด็ดทิ้งแล้วมาเป็นส่วนผสมของสครับขจัดคราบไขมันได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์สครับขจัดคราบไขมันจากใบตำลึง สามารถขจัดคราบไขมันได้ดี มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามคงคุณค่าสมุนไพรไทย ใช้งานง่าย สะดวก และน่าใช้งาน