หมูย่างจากสีธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรษา เดชาวรภักดิ์-
2นางสาว เสาวคนธ์ สรรพสิทธิ์-
3นาง สุภัชชา เครื่องเทศ-
4นาย ปุณยวัจน์ จันทร์อินทร์-
5นางสาว ผ่องพรรณ จันทร์สมร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สะเต๊ะมีจุดกำเนิกมาจากเกาะชวาหรือเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย แต่ก็ยังได้รับความนิยมในประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทย สะเต๊ะเป็นอาหารที่ทำจากเนื้ัอหมูหั่นบางๆ หรืออาจจะเป็น เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อปลา ฯลฯ เสียบไม้แล้วนำไปย่างบนเตาฟืนหรือเตาถ่าน เสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงรสที่มีรสจัด แต่เนื่องในปัจจุบันหมูสะเต๊ะมีสีสันที่จำเจไม่เป็นที่แปลกใใหม่สะดุดตา เพื่อสร้างความแปลกใหม่และเพิ่มสีสันให้กับหมูสะเต๊ะ เราจึงหาสีที่เกิดจากธรรมชาติและสามารถหาได้จตามท้องถิ่น เช่น ดอกอัญชัญ แครอท ขมิ้น ใบเตย กระเจี๊ยบ และถั่วดำ จากนั้นนำมาสกัดให้เกิดสีต่างๆ ตามที่เราต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-