น้ำจิ้มข้าวมันไก่สำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวมันไก่เป็นอาหารที่คนไทยรู้จักกันดีและนิยมรับประทานกัน นอกจากในส่วนของข้าวและไก่แล้ว น้ำจิ้มมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่ส่งผลต่อการรับประทานข้าวมันไก่ และจากการสำรวจพบว่า ปัจจุบันในท้องตลาดยังไม่มีน้ำจิ้มข้าวมันไก่สำเร็จรูปวางจำหน่าย เนื่องจากวัตถุดิบในการทำน้ำจิ้มมีหลายชนิด และมีขั้นตอนในการทำยุ่งยาก ดังนั้นการวิจัยน้ำจิ้มข้าวมันไก่สำเร็จรูป จะช่วยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ คงความอร่อยและมีความสม่ำเสมอในรสชาติของน้ำจิ้มทุกครั้งที่รับประทาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำจิ้มข้าวมันไก่สำเร็จรูปรสชาติกลมกล่อม บรรจุในขวดแก้วที่มีฉลากบ่งบอกส่วนผสม วัตถุดิบที่ใช้ วันผลิตและวันหมดอายุ สร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อรณา บาลจ่าย-
2นาง สุจิรา ปิ่นสญชัย-
3นางสาว ภูริชญา คงชาติ-
4นางสาว กมลชนก พลเดช-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุประดิษฐ์ สระทองปวช.
2นาย พัทยา ไชยวรรณ์ปวช.
3นางสาว วชิราพร หาญพิทักษ์วงษาปวช.
4นาย เชน ชิระกุลปวส.
5นาย อภิสิทธิ์ อังกุรรัตน์ปวส.