เครื่องชาร์จสมาร์ทโฟน ด้วยพลังงานบริสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นายมงคล ศิริโสมอุตสาหกรรม
2นาย นายชากร โมสกุลอุตสาหกรรม
3นาย นายอภิวิชญ์ คำอุ่นอุตสาหกรรม
4นาย นายสุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์อุตสาหกรรม
5นาย นายพิชิต สพลาภอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายฐิรวัฒน์ ลาฝอยปวช.
2นาย นายศรปราชญ์ ลิ้มมงคลกุลปวช.
3นาย นายณัฐพงษ์ ขันธงชัยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีนักพัฒนา ได้ประดิษฐ์ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง(Power bank)แบบพกพาสำหรับSmart phone แพ็กเกจต่าง ๆ จำนวนมาก ออกมาแข่งขันกันเต็มไปหมด เพราะสมัยนี้คนส่วนใหญ่ก็หันมาใช้Smart phone กันแทบทั้งนั้น แต่ก็มีบ้างบางครั้งที่เราอาจลืมหยิบที่ชาร์จแบตเตอรี่ของSmart phone สำรองมาด้วย หรือสำหรับบางท่านการพกพาแบตเตอรี่สำรอง(Power bank) ทำให้พะรุงพะรัง ไม่สะดวกต่อการพกพา เมื่อแบตเตอรี่เกิดหมดไม่รู้จะไปหาชาร์จที่ไหน ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับSmart phone โดยที่ท่านมีแค่Smart phoneที่ติดตัวก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถชาร์จมือถือสมาร์ทโฟนได้ 10 เครื่องต่อวัน โดยกลุ่มตัวอย่าง ประชากร วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ทั้งหมด 10 คน