อุปกรณ์ช่วยรถติดหล่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม
2นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรายุส กระต่ายขาวปวส.
2นาย พิชิต ตาไวปวส.
3นาย อภิชาติ มีโชติปวส.
4นาย อาทิตย์ ท้าวอุบลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนที่ขับรถอาจมีความจำเป็นที่ต้องขับรถเข้าไปบนพื้นดิน พื้นโคลน และอาจเกิดปัญหารถติดหล่ม จนไม่สามารถขับรถออกไป ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และมักจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอุบัติเหตุกับทรัพย์สินของท่านได้ คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างอุปกรณ์ช่วยรถติดหล่ม ที่ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อสะดวกในการนำรถขึ้นจากหล่ม และนำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยรถติดหล่ม พบว่า สามารถนำรถขึ้นจากหล่มได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก(ค่าเฉลี่ย 4.64)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยรถติดหล่ม ผลิตจากอุปกรณ์ที่แข็งแรงทนทาน มีมาตรฐานแข็งแรง
ง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้ในงานในการช่วยรถขึ้นจากหล่มอย่างรวดเร็ว