เก้าอี้มีไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภฤกษ์ เทียบเทียมปวส.
2นาย ปฏิภาณ ทรงเหม็งปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการทดแทนไฟฟ้า มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหนาแน่นมีแบตเตอร์รี่และอินเวอร์เตอร์อยู่ภายในเพื่อการจ่ายไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถนำไปใช้ทั้งภายในและนอกสถานที่ได้ 2. ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า เก้าอี้มีไฟ พบว่า 2.1 เก้าอี้มีไฟ ใช้ฟ้าได้ปริมาณระยะเวลา 6 ชั่วโมงกว่า 2.2 เก้าอี้มีไฟมีประสิทธิภาพในการทดแทนไฟฟ้า และสะดวกสบายกว่าการต่อปลั๊กไฟนอกภายนอกอาคาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และใช้งานในชีวิตประจาวันได้จริง
2. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม