ช่อดอกไม้จากชานอ้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศรัณภัสร์ พุฒิมโนสิทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกศรินทร์ จักรแก้วปวช.
2นางสาว สุภาภรณ์ คุ้มไพลีปวช.
3นางสาว อารยา สมานปวช.
4นางสาว วราภรณ์ คำสุขปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ช่อดอกไม้จากชานอ้อยใช้วัสดุเหลือใช้ที่ใช้จากชานอ้อยนำมาจัดเป็นช่อดอกไม้เพื่อใช้มอบเป็นของที่ระลึกสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถนำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ และใช้วัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จากวัสดุเหลือใช้ และใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง
2. ประหยัดวัตถุดิบ ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม