เครื่องขัดร้องเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำนาจ หวุ่นจันทร-
2นาย มานพ รัตนเดโช-
3นาย สมพร จวบบุญ-
4นาย อาธร อิสสระโชติ-
5นาย พงศธร บำรุงบ้าน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ซูไฮมี วาเลาะปวส.
2นาย การีมี เอามิงปวส.
3นาย ริฎวาน เจะโซะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการสวมใส่รองเท้าหนังประจำอาจจะต้องประสบปัญหาเรื่อง ความสกปรก ฝุ่นละออง ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การขัดรองเท้าจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนจำเป็นต้องทำ แต่เนื่องจากการขัดรองเท้าใช้เวลามาก ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างเครื่องขัดรองเท้าอเนกประสงค์ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่ต้องการความสะดวกสบายจากการใช้งาน และช่วยยืดอายุใช้งานของรองเท้าหนังให้มีความเงางาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขัดร้องเท้าเป็นผลงานที่ได้นำความรู้ทางด้านช่างอุตสาหกรรมมาประยุกต์เข้ากับทางด้านในการใช้ชีวิตประจำวันมีในชิ้นงานหนึ่งตัวสามารถช่วยขัดได้ถึง 3 แบบตามหลักทฤษฎีของการทำความสะอาดรองเท้า และมีประโยชน์ดังนี้
1. ช่วยลดระยะเวลาในการขัดร้องเท้าและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้มือ
2. เพื่อประโยชน์ในการดูแลความสะอาดร้องเท้าของท่านให้สะอาดตลอดเวลา
3. ได้เข้าใจในทฤษฏีต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างเครื่องขัดร้องเท้า