กลีบทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิรินธน์ ถ้ำแก้ว-
2นางสาว ชลีพร ศิริฤกษ์-
3นางสาว ชลลดา เหมาะศรี-
4นาย วิศัลย์ ออมทรัพย์-
5นาย ศิวะพล มุสิกุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ได้ทองหยิบที่ลักษณะนิ่ม สามารถจับจีบได้ดี ได้ทองหยอดที่ลักษณะนุ่มฟู รูปร่างเป็นหยดน้ำสวย ได้ฝอยทองที่มีลักษณะเส้นนุ่ม เหนียวไม่ขาด อยู่ในระดับดี 2. การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรตีนจากไข่แดงยังคงสภาพอยู่เกินครึ่ง เมื่อเทียบกับไข่สด ปริมาณน้ำอิสระมีค่าใกล้เคียงกับน้ำบริสุทธิ์ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซิงส์ ไม่พบ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ คือ เนื้อไข่ และแป้งข้าวกล้องงอกลืมผัว 3. ใช้เยื่อเปลือกไข่ผสมในทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองพบคอลลาเจน1.17g/100g 4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค “กลีบทอง” ทองหยิบ ทองหยอดและฝอยทอง อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถพัฒนาไปสู่ระบบอุตสาหกรรมพาณิชย์ได้
2สามารถผลิตทองหยิบ ทองหยอดและฝอยทอง สมุนไพร
3เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยในการผลิตขนมไทยที่มีคุณภาพ
4สร้างความภูมิใจในการผลิตขนมมงคลไทย ทองหยิบ ทองหยอดและฝอยทองที่มีน้ำตาลน้อย เพื่อผู้บริโภค จะได้ไม่มีน้ำตาลในเลือดสูง