ถังน้ำส้มควันไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิชัย อุดมดัน-
2นาย สุทัศน์ โพดาราม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรวิชญ์ ทิมฤกษ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร

บทคัดย่อ

เครื่องทำน้ำส้มควันไม้ คณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากควันไม้ที่ได้จากในการเผาฟืนให้ได้เป็นน้ำส้มควันไม้ และฟืนกลายเป็นถ่าน ซึ่งในปัจจุบันมีการเผาถ่านมากมายหลายวิธีแต่มักใช้วิธียากและเสียเวลา และยังเสียสิ่งที่มีประโยชน์ไปอีกอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะน้ำส้มควันไม้ ซึ่งน้ำส้มควันไม้มีประโยชน์มากมายในการเกษตรและยังเน้นในด้านการใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์โดยไม่ทำลายธรรมชาติ คณะผู้จัดทำได้จัดทำโครงการเครื่องทำน้ำส้มควันไม้เพื่อทำการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องโดยการใช้เชื้อเพลิงต่างชนิด และทำการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน ได้ประเมินผลพบว่าเครื่องทำน้ำส้มควันไม้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (x = 3.97)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1เครื่องทำน้ำส้มควันไม้ จำนวน 1 เครื่อง
2การได้ใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกินประโยชน์
3การนำถ่านน้ำส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร