เก้าอี้จากถังสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรนภา สิทธิรักษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

เก้าอี้จากถังสี ผู้ที่นำแนวคิดมาความสร้างสรรค์ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก วัสดุที่นำมาใช้ เป็นถังน้ำโลหะ ถังสี หรือถังน้ำมันที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเอง นำมาดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการทาสี สีที่เลือกก็ขึ้นอยู่กับว่า ต้องการสไตล์ไหน และใช้งานอะไร เป็นอีกส่วนที่สำคัญของการรีไซเคิล ที่มากกว่าการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นั่นคือ ดีไซน์ใหม่ๆ ที่สวยเก๋ เท่ ไม่ซ้ำใคร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถทำเป็นอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว
2สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง
3สามารถเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องใช้อื่นๆ ในอนาคต
4สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5มีความภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง