“น้ำพริกเผาผัด By Be & Poo”

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-
2นางสาว ลัดดา มั่นมานะเสรี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริลักษณ์ จุ้ยดอนกลอยปวส.
2นางสาว ปรางชมพู สังสุดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กลุ่มของพวกเรานำเมนูน้ำพริกเผาผัดมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ทางอาหารเพื่อเป็นการถนอมอาหารและยืดอายุออกไปเพื่อให้เก็บรักษาได้นานขึ้นเราจึงนำมาผัดด้วยน้ำมัน น้ำมันจะช่วยไม่ให้น้ำพริกนั้นเสียง่าย และเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งๆ ขึ้นไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจัดจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม
2เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบการเรียนรู้และการสอนต่อไปได้ หรือไว้เป็นแบบอย่างให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไปในภายหลัง
3ใช้เตาถ่าน และน้ำมันพืช เป็นการคงเอกลักษณ์ และเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาหารไทย
4ช่วยต่อยอดและเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำพริกเผาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น