ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาจากฟางข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐจิตรา ดำขำ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มินตรา กุตระแสงปวช.
2นางสาว ขวัญฤดี ก้อนใจจิตรปวช.
3นางสาว ศิริลักษณ์ วรรณทองปวส.
4นางสาว ชนิดา วรสารปวส.
5นางสาว บุษบากร ศรีพันนาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ได้เล็งเห็นประโยชน์ของกระดาษสาจึงมีแนวคิดที่จะนำกระดาษสามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าในแบบต่างๆ โดยกระดาษสาที่นำมาประดิษฐ์นี้คณะผู้จัดทำได้ผลิตขึ้นเองจากกระดาษเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบเตยฟางข้าว กลีบดอกเฟื่องฟ้า ซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น เมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงมีความสวยงาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สวยงาม
2ความหลายของการแปรรูปผลิตภัณฑ์
3วัตถุดิบในการผลิตหาง่ายในชุมชน
1ใช้กระดาษสาให้เป็นประโยชน์
2ใช้เป็นแม่แบบที่คุณภาพเพื่อทำกระเป่าจากกระดาษสา
3ได้กระเป๋าจากกระดาษสาที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี