อุปกรณ์แทงรูเตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย สำเภาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายภานุวัฒน์ แนวสุขปวส.
2นาย นายสุริยา พวงชัยปวส.
3นาย นายพลกร ฤทธิวิชัยปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เรื่อง เตาชีวมวล จัดทำขึ้นเพื่อค้นคว้านำมาทดลองในวิทยาลัยฯ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเตาธรรมดาทั่วไปพบว่าเตาชีวมวลนั้นให้ความร้อนได้นานกว่าเตาธรรมดา ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์และนำกลับมาใช้ได้อีกมีต้นทุนการผลิตต่ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ได้รู้จักการนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
2.ราคาถูกและมีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี
3.ทำง่ายและราคาถูกสามารถหาซี้ออุปกรณ์ได้ทั่วไป