ชุดล๊อคประตูรั้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย สำเภาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทวัส สารีบทปวส.
2นาย ธีระพงษ์ เขตร์อรัญปวส.
3นาย ณัฐวุฒิ กิ่งกนกปวส.
4นาย จีระวัฒน์ นพรัตน์ปวส.
5นาย พงศกร สิงห์กาปวส.
6นาย นายพลกร ฤทธิวิชัยปวส.
7นาย พัฒนชัย สาแก้วปวส.
8นาย นายสุริยา พวงชัยปวส.
9นาย ครรชิต ชูสนิทปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีภัยอันตรายอยู่รอบตัว โดยเฉพาะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับที่พักอาศัยของคุณ เห็นได้จากตามข่าวหนังสือพิมพ์ หรือรายการข่าวทางทีวี ที่มักจะมีข่าวเรื่องการ ยกเค้า ย่องเบา ตามบ้านเรือนของสุจริตชนมากมาย บางรายก็ได้ทรัพย์สินไปมากบ้างน้อยบ้าง หรือที่แย่กว่านั้น บางรายนอกจากต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแล้ว ยังเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยก็มี ดังนั้นหากเราสามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ ไว้ก่อนได้ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นทีมงานจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชุดล็อคประตูรั้วขึ้นเพื่อสะดวก และปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถล๊อคประตูรั้วโดยไม่ต้องใช้กุญแจ