ชุดล๊อคประตูรั้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย สำเภาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายจีะรวัฒน์ นพรัตน์ปวส.
2นาย นายณัฐวุฒิ กิ่งกนกปวส.
3นาย นายพงศกร สิงห์กาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีภัยอันตรายอยู่รอบตัว โดยเฉพาะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับที่พักอาศัยของคุณ เห็นได้จากตามข่าวหนังสือพิมพ์ หรือรายการข่าวทางทีวี ที่มักจะมีข่าวเรื่องการ ยกเค้า ย่องเบา ตามบ้านเรือนของสุจริตชนมากมาย บางรายก็ได้ทรัพย์สินไปมากบ้างน้อยบ้าง หรือที่แย่กว่านั้น บางรายนอกจากต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแล้ว ยังเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยก็มี ดังนั้นหากเราสามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ ไว้ก่อนได้ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นทีมงานจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชุดล็อคประตูรั้วขึ้นเพื่อสะดวก และปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถล๊อคประตูรั้วโดยไม่ต้องใช้กุญแจ