เครื่องมือทดสอบหม้อน้ำและฝาหม้อน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พลวัฒน์ ทองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย เจษฎาพร แก้วชูศรีอุตสาหกรรม
3นาย จิรยุทธ สุทธหลวงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลวัฒน์ วัฒโลปวส.
2นาย เอกรินทร์ ปงกาปวส.
3นาย ศตวรรษ มาสืบปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทยทำให้สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานในระดับช่างเทคนิคในอัตราสูงซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มีบทบาทสำคัญ ซึ่งในการพัฒนาคนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล รายวิชางานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตัวกระบอกสูบทำจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานมีน้ำหนักเบามีเกจวัดแรงดันได้ถึง 300 psi สามารถตรวจสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำ สามารถตรวจสอบการรั่วซึมและแรงดันของฝาหม้อน้ำ วิธีการหัวจับยึดแบบเกรียวเพื่อให้การยึดแน่นมากยิ่งขึ้น วิธีการตรวจสอบการรั่วซึมเป็นวิธีการใช้แรงดันลมเพื่อทดสอบ